BERRIKUSPEN- ETA ERREKLAMAZIO-PROZESUAK

EBALUAZIOA

1.-ERANSKINA-I.-LEHEN-HEZKUNTZA-22_23_ab_13.pdf

PROBA EBALUAGARRIEN BERRIKUSPEN- ETA ERREKLAMAZIO-PROZESUA , AZKEN KALIFIKAZIOEN ETA, IGAROTZEKO ETA/EDO TITULAZIOA EMATEKO ERABAKIEN AURKA

5.-ERANSKINA-V_-BERRIKUSPENA-_ERREKLAMAZIOA-22-23.pdf

ARAUDIA 2022-2023

6.-ERANSKINA_VI_-ARAUDIA-22-23.pdf